Prazsky Krysarik

 

HISTORIK

Mycket av rasens historia har bevarats. I rasens tidiga historia kunde man hitta den hos kungar, prinsar och aristokrater i främst Tjeckien men även hos europeiska härskare som introducerats för rasen av Böhmens kungligheter.

Under senare tid kan man finna den hos ”vanligt” folk. Den mesta av rasens historia har bevarats och man kan därför lära sig mycket om den.

Man vet till exempel att rasens ursprungligen är i Böhmen och att rasen kan spåras tillbaka ända till nationens födelse (ca 1100 e.Kr.).

Rasen höll på att dö ut, men i början av 1900-talet gjordes ett försök att öka antalet hundar. Theodor Rotter startade ett avelsprogram, vilket dessvärre misslyckades. Andra världskriget bröt ut och Rotters dokument försvann. 1980 återupptogs arbetet och denna gång lyckades det. Antalet individer av rasen ökar nu stadigt.

 

 

Användningsområde

Rasen har potential att nyttjas i de flesta av dagens hundaktiviteter, till exempel lydnad, agility, freestyle och spår. Den är lättlärd, tuff och arbetsvillig med välbevarade jaktinstinkter. Ursprungssyftet är råttjakt, och den är fortfarande en duktig råttjägare, med ett högt utvecklat luktsinne.

 

 

Hälsa

En större kartläggning av rasens hälsoläge pågår i samband med sammanställandet av rasspecifika avelsstrategier (RAS). Avsnittet om diskvalificerande fel i rasstandarden ger information om vilka fel som kan förekomma i rasen. Läs mer om hälsoläget på rasklubbens webbplats.

Något vi tycker man ska hålla koll på är Patella Luxation som många småraser har problem med.

 

EGENSKAPER – MENTALITET

I rörelse är rasen snabb, vig och uthållig. Den är en energisk, lätt reserverad mot främlingar men ändå tillgänglig. Den är kelig och nyfiken, med ett balanserat temperament. Den kan vakta, men är inte överdrivet skällig. Den är en trevlig och lojal familjehund, som trots sin ringa storlek hänger med bra i de flesta aktiviteter.

 

STORLEK OCH UTSEENDE

Rasen kan beskrivas som en liten, elegant och välproportionerlig hund.

Mankhöjden är 20–23 cm och vikten cirka 2,6 kg. Färgen är svart, brun eller blå med tanteckning, samt enfärgat gul eller röd. Pälsen är släthårig eller långhårig. Päronformat huvud med tydligt stop, stora upprättstående, trekantiga öron placerade på skallens bakre del. Rygglinjen skall vara rak. Helhetsintrycket är viktigast.

HELHETSINTRYCK:

Pražský krysařík skall vara liten och nästan kvadratisk med kompakt kroppsbyggnad.

Den skall vara mycket rörlig, uppmärksam och livlig. Könsprägeln skall vara tydlig.

 

En pražský krysařík skall vara välmusklad och vara av god massa utan att vara fet. Vi

ser att hundarna utvecklas sent, massan kommer vid 2-3 års ålder, vilket gör att

juniorer och unghundar kan vara aningen lätta. En pražský krysařík får dock inte ha

alltför tunn stomme eller vara av så dålig konstruktion att det menligt kan inverka på

rasens ursprungssyfte och/eller individens livskvalitet.

 

 

PÄLSVÅRD

En släthårig prazsky krysarik behöver ringa pälsvård. En dusch vid behov är allt som behövs. Vill man att pälsen riktigt skall glänsa torkar/borstar man sin hund med ett sämskskinn. Den fäller inte speciellt mycket. En långhårig behöver borstas regelbundet med en mjuk borste för att undvika tovor.

 

ÖVRIGT

Rasen är inte FCI-godkänd. Tjeckien är rasens hemland. Rasen är dock godkänd i Sverige (sedan 2007-01-20) och några andra länder och registreras i Svenska Kennelklubbens (SKKs) annexregister. Rasen får delta på officiella tävlingar och prov, men kan ej erhålla internationella certifikat eller FCI-titlar. Det finns idag (2010) drygt 200 individer i SKKs annexregister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved